Wstecz

(Hraní u vánočního stromu)

Czeska nazwa Hraní u vánočního stromu

(xx km)

Najbliższe centrum informacji Najbliższe centrum informacji: Centrum Informacji Turystycznej Strážné (3.1 km)


Typ śpiew. chóry
Miejsce odbywania się Dolní Dvůr
Data i czas odbywania się Sob 22.12.2012 17:00
Dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich Nie znaleziono
Źródło danych Libereckie województwo