Wstecz

(8. Maloúpský jarmark)

Czeska nazwa 8. Maloúpský jarmark

(xx km)

Najbliższe centrum informacji Najbliższe centrum informacji: Centrum Informacji Malá Úpa (2.5 km)


Typ targi / jarmark
Miejsce odbywania się Malá Úpa
Data i czas odbywania się Sob 28.6.2014
Dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich Nie znaleziono
Cena wstępu Wstęp bezpłatny
Źródło danych Libereckie województwo